Kuiz në kriminalistikë
 • 1
  ______i studion lëvizjet e predhës pasi të dalë nga tyta.
  A
  Balistika e jashtme
  B
  Balistika e brendshme
  C
  Balistika terminale
  2
  Si quhet ndryshe balistika terminale?
  A
  Balistika e jashtme
  B
  Balistika e lartësisë
  C
  Balistika e cakut
  3
  Fjala balistikë rrjedh nga fjala greke “ballo” që do të thotë:
  A
  Të hedhësh
  B
  Të rrotullohesh
  C
  Të hulumtosh
  4
  Cili prej opsioneve është mikrogjurmë?
  A
  Armët e ftohta
  B
  Pika e gjakut
  C
  Rrobat e brendshme
 • 5
  ______studion regjistrimin e gjurmëve dhe sendeve materiale të veprave penale.
  A
  Teknika regjistruese
  B
  Teknika hetimore
  C
  Teknika operative
  6
  Si quhet deklarata e rrejshme e kryesit të veprës penale i cili mundohet ta fsheh krimin e bërë?
  A
  Alibi
  B
  Provë
  C
  Dëshmitar
  7
  _____regjistron reflekset psiko- galvanike, shtypjen e gjakut, pulsing, frymëmarrjen etj.
  A
  Galvanometri
  B
  Daktiloskopi
  C
  Ometri
  8
  Kriminalistika rrjedh nga sanskrinishtja e vjetër “karma” që do të thotë:
  A
  Vrasje e dyshimtë
  B
  Prishje e qetësisë
  C
  Rregull shoqëror
 • 9
  _____studion gjurmët e këmbeve, të mjeteve te transportit, të veglave thyerjes etj.
  A
  Traseologjia
  B
  Daktiloskopia
  C
  Balistika kriminalistike
  10
  Si quhet fusha e kriminalistikës që studion fotografi te administruara si prova në vendin e ngjarjes?
  A
  Fotografia ligjore
  B
  Digjitale ligjore
  C
  Biologjia ligjore
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo