A keni njohuri për meditimin?
 • 1
  Meditimi ndihmon në rritjen e lëndës gri në hipokampus. Çfarë roli luan kjo pjesë e trurit?
  A
  Në kujtesë dhe mësim
  B
  Në rritje dhe zhvillim
  C
  Në humor
  2
  Si ndikon meditimi në pjesën e shëndetit mendor?
  A
  Ndikon vetëm në uljen e stresit
  B
  Personat meditues kanë qetësi të brendshme
  C
  Parandalon edhe sëmundjen e Alzheimerit
  3
  Praktika e meditimit e stimulon_______ në tru dhe e redukton presionin e gjakut.
  A
  Oksidin e karbonit
  B
  Dioksidin e karbonit
  C
  Oksidin nitrik
  4
  Njerëzit që meditojnë kanë nivel më të lartë të aktivitetit të rrezeve gama. Me rritjen e nivelit të tyre shtohet:
  A
  Neuroplasticiteti
  B
  Elasticiteti i enëve të gjakut
  C
  Rritja e trombociteve
 • 5
  Meditimi e zvogëlon efektivitetin e së tashmes, por ndikon shumë në të ardhmen dhe paqes me të kaluarën.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  6
  Praktikat e meditimit të vazhdueshëm ndihmojnë në uljen e dhimbjeve për:
  A
  12%
  B
  40%
  C
  90%
  7
  Personat të cilët meditojnë janë më të mirë në vendimmarrje sepse:
  A
  Kanë neurone më shumë
  B
  Kanë madhësi më të madhe të trurit
  C
  Kanë sipërfaqe shtesë të trurit
  8
  Sa kohë gjatë një dite duhet t’i kushtoni meditimit për ta dalluar ndryshimin?
  A
  3-5 minuta
  B
  10-20 minuta
  C
  1-2 orë
 • 9
  Sa është përqindja e uljes së rrezikut nga sulmi i zemrës duke medituar?
  A
  23%
  B
  48%
  C
  82%
  10
  Meditimi e redukton prodhimin e kemikateve inflamatore në më pak se:
  A
  2 javë
  B
  8 javë
  C
  6 muaj
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo