Çka dini për gjakun?
 • 1
  Për ta bërë që gjaku të qarkullojë, zemra krijon një presion të tillë që mund të lëshojë një rrjedhë gjaku të lartë:
  A
  3 metra
  B
  9 metra
  C
  19 metra
  2
  Gjaku është lëngu që jep jetë duke e sjellë____tek qelizat e trupit.
  A
  Hidrogjenin
  B
  Oksigjen
  C
  Ujin
  3
  Ngjyra e gjakut është e kuqe te të gjitha qeniet e gjalla.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  4
  Hemoglobina gjendet te:
  A
  Trombocitet
  B
  Leukocitet
  C
  Eritrocitet
 • 5
  Sa për qind të peshës totale të trupit të njeriut e përbën gjaku?
  A
  2 – 3%
  B
  7 – 8%
  C
  10 – 15 %
  6
  Përqindja e cilave qelizave është më e vogla në përbërjen e gjakut?
  A
  Qelizave të bardha
  B
  Qelizave të kuqe
  C
  Trombociteve
  7
  Disa qeliza të bardha të gjakut të quajtura makrofagje janë të domosdoshme për:
  A
  Shtatzaninë
  B
  Kujtesën
  C
  Pleqërinë
  8
  Sa është sasia e arit në trupin e njeriut e që sasia më e madhe është e pranishme në gjak?
  A
  0.2 miligram
  B
  6.3 miligram
  C
  1 gram
 • 9
  Kush i përshkroi për herë të grupet e gjakut?
  A
  Robert Boyle
  B
  Louis Pasteur
  C
  Karl Landsteiner
  10
  Cili grup i gjakut mund të japë gjak për të gjithë tipat e tjerë?
  A
  Grupi 0
  B
  Grupi A
  C
  Grupi AB
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo