Çka dini për koralet?
 • 1
  Cilës klasë i përkasin koralet?
  A
  Anthozoa
  B
  Briofite
  C
  Orthoptera
  2
  Disa lloje të koraleve nuk kanë nevojë për koloni.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  3
  Kolonitë e koraleve rriten nga:
  A
  Disa individë, varësisht nga madhësia
  B
  Tre individë themelues
  C
  Një indidvid themelues
  4
  Nuk është e vërtetë që ekzistojnë lloje të ndryshme të koraleve?
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 5
  Koralet e forta e kanë një skelet që përbëhet nga:
  A
  Karbonat kalciumi
  B
  Silici
  C
  Dioksidi i karbonit
  6
  Si quhet skeleti i koraleve të buta?
  A
  Fosile
  B
  Kamxhik
  C
  Sklerite
  7
  ______janë alga që formojnë një marrëdhënie simbiotike me koral duke prodhuar komponimet organike që përdorin polipet koralore.
  A
  Cnidaria Phylum
  B
  Zooxanthellae
  C
  Nematocysts
  8
  Koralet mund të gjenden deri në:
  A
  600 metra nën sipërfaqe të ujit
  B
  6000 metra nën sipërfaq të ujit
  C
  10 mijë metra nën sipërfaqe të ujit
 • 9
  Cilës periudhë i takojnë fosilet e para të koraleve?
  A
  45 mijë vjet më parë
  B
  600 mijë vjet më parë
  C
  570 milionë vjet më parë
  10
  Koralet ventilatore rriten në drejtim të rrjedhës së ujit. Çka iu mundëson kjo atyre?
  A
  Ta filtrojnë planktonin nga uji
  B
  Të mbrohen nga grabitqarët
  C
  Të rriten dhe të shumohen më shpejt
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo