Të drejtat e fëmijëve
 • 1
  Sipas Konventës mbi të drejtat e Fëmijës, fëmijët kanë të drejtën e lirisë së shprehjes në çfarëdo forme.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  2
  Sipas Konventës së Fëmijëve, fëmijët mund të piqen edhe para moshës 18 vjeçare.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  3
  Sipas Konventës së Fëmijëve, përgjegjësinë kryesore për edukimin dhe zhvillimin e fëmijës e ka shkolla.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  4
  Sipas Konventës së të Drejtave, fëmijët kur janë vetëm nuk kanë të drejtë ta marrin statusin e refugjatit.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 5
  Sipas Konventës së të Drejtave të Fëmijëve, fëmijës i jepet mundësi të dëgjohet në çdo procedurë gjyqësore ose administrative.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  6
  Shtetet palë njohin të drejtën e fëmijës për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  7
  Arsimi fillor duhet të jetë i detyrueshëm, por jo edhe falas.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  8
  Arsimimi i fëmijëve ka të bëjë vetëm me zhvillimin e aftësive mendore të tyre.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Në shtetet ku ka pakica etnike ose fetare, fëmijët e pakicave nuk e ushtrojnë të drejtën e plotë ta praktikojnë fenë e tyre, deri pas moshës 18 vjeçare.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  As dënimi me vdekje, as burigimi i përjetshëm nuk duhet të jepen për shkelje të ligjit; të kryera nga persona nën 18 vjeç.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo