Kuizi në anatomi
 • 1
  Cila nga rënditjet e mëposhtme tregon rritjen e niveleve të kompleksitetit?
  A
  Organelet, qelizat, indet, organet, sistemet
  B
  Organet, organelet, sistemet, qelizat, indet
  C
  Indet, qelizat, organet, organelet, sistemet
  2
  Si përdoret oksigjeni nga organizmat e gjallë?
  A
  Ai kontrollon sasinë e nxehtësisë së prodhuar
  B
  Është një burim energjie
  C
  Përdoret për të çliruar energjinë që ruhet në ushqim
  3
  Ku ndodhet zgavra e kraharorit në raport me zgavrën e barkut?
  A
  Ventrale (anteriore)
  B
  Më lart
  C
  Dorsale (e pasme)
  4
  Bërryli është distal në kyçin e dorës.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 5
  Një reaksion dekompozimi mund të simbolizohet nga:
  A
  A+B --> C+D
  B
  A+B -->AB
  C
  AB-->A+B
  6
  Cila nga të mëposhtmet nuk është hidrofile?
  A
  Karbohidratet
  B
  Proteinat
  C
  Lipidet
  7
  Lipidet sintetizohen në:
  A
  Retikulumin endoplazmatik të lëmuar
  B
  Retikulumin endoplazmatik të përafërt
  C
  Mëlçi
  8
  Në ciklin e acidit citrik:
  A
  Lirohet dioksidi i karbonit
  B
  Atomet e hidrogjenit çlirohen
  C
  Të dyja
 • 9
  Një molekulë ATP përbëhet nga adenina, një ribozë dhe 3 fosfate.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  ______ nuk është pjesë e njërit prej 4 indeve bazë të trupit.
  A
  Indi epithelial
  B
  Indi lidhës
  C
  Indet e trurit
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo