A ke njohuri në psikologji?
 • 1
  Cili tru është përgjegjës për lëvizjet fizike?
  A
  Truri i mesëm
  B
  Truri i madh
  C
  Truri i vogël
  D
  Truri i vogël dhe i mesëm
  2
  Sa përqind të energjisë konsumon truri?
  A
  10%
  B
  15%
  C
  20%
  D
  40%
  3
  Çfarë nacionaliteti ishte psikologu i njohur Sigmund Freud?
  A
  Austriak
  B
  Gjerman
  C
  Francez
  D
  Polak
  4
  Njerëzit me skizofreni kanë të paktën dy personalitete.
  T
  E vërtetë
  F
  E pavërtetë
 • 5
  Sa peshon truri i një personi të rritur?
  A
  Prej 1000 deri në 2000 gram
  B
  Prej 1300 deri në 1400 gram
  C
  Prej 1400 deri në 1500 gram
  D
  Prej 1500 deri në 1600 gram
  6
  Sa neurone ka gjithsej truri i njeriut?
  A
  50 miliardë neurone
  B
  56 miliardë neurone
  C
  86 miliardë neurone
  D
  95 miliardë neurone
  7
  Dopamine është përgjegjëse për transmetimin e sinjaleve në mes të neuroneve të trurit.
  T
  E vërtetë
  F
  E pavërtetë
  8
  Cila nga të mëposhtmet është pjesë përgjegjëse për emocionet dhe memorien tonë?
  A
  Korteksi
  B
  Truri i vogël
  C
  Truri i mesëm
  D
  Truri i madh
 • 9
  Cili duhej të ishte fokusi i psikologjisë sipas Wilhelm Wundt dhe Edward Titchener?
  A
  Funksioni ose qëllimi i vetëdijës
  B
  Përcaktuesit e sjelljes
  C
  Elementet themelore të përvojës së vetëdijshme
  D
  Vëzhgimi i sjelljes
  10
  Çrregullimi narcistik kategorizohet si:
  A
  Çrregullim i gjendjes emocionale
  B
  Çrregullim personaliteti
  C
  Çrregullim në ushqim
  D
  Asnjëra nga këto
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo