Sa din për trashëgiminë kulturore?
 • 1
  Sa metra është pika më e thellë e Liqenit të Ohrit?
  A
  92 m
  B
  289 m
  C
  312 m
  2
  Cili qytet antik është paraqitur në foto?
  A
  Butrinit
  B
  Berati
  C
  Thethi
  3
  Qyteti i Beratit njihet ndryshe si:
  A
  Qyteti i dritave
  B
  Qyteti i gurtë
  C
  Qyteti i një mbi një dritareve
  4
  Qyteti i Gjirokastrës, që u përfshi në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, ka mbi____ ndërtesa historike.
  A
  200
  B
  500
  C
  800
 • 5
  Nga cili perandor u themelua qyteti i lashtë i Ulpianës?
  A
  Sulejmani i Madhërishëm
  B
  Perandori Trajan
  C
  Perandori Nero
  6
  Në cilin shekull është ndërtuar Manastiri i Deçanit?
  A
  X
  B
  XIV
  C
  XVII
  7
  Prej sa godinave përbëhet shtëpia e Lidhjes së Prizrenit?
  A
  2
  B
  4
  C
  6
  8
  Sa lloje të veshjeve tradicionale njihen në Kosovë?
  A
  Rreth 100
  B
  Rreth 200
  C
  Rreth 300
 • 9
  Konservimi i varieteteve të rralla hyn në:
  A
  Kulturë materiale
  B
  Kulturë shpirtërore
  C
  Trashëgimi natyrore
  10
  E cilës trevë është veshja e paraqitur?
  A
  Veshja e Medvegjes
  B
  Veshja e Dukagjinit
  C
  Veshja e Rugovës
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo