Çka din për sëmundjen e Parkinsonit?
 • 1
  Kur u përshkrua për herë të parë sëmundja e Parkinsonit nga mjeku britanik Xhejms Parkinson?
  A
  2000
  B
  1917
  C
  1817
  2
  Sëmundja e Parkinsonit është e shpeshtë rreth moshës:
  A
  13
  B
  40
  C
  65
  3
  Sëmundja e Parkinsonit prek:
  A
  Femrat
  B
  Meshkujt
  C
  Të dy gjinitë
  4
  A mund të jetë sëmundja e Parkinsonit edhe e trashëguar?
  A
  Jo
  B
  Po, çdo herë
  C
  Më pak se 1% është familjare
 • 5
  Parkinsonizmi nxitet edhe nga medikamentet.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  6
  Kur Parkinsoni të jetë i trashëguar, zakonisht i prek gjeneratat:
  A
  E njëjta ose dy gjenerata
  B
  Dy gjenerata ose tri gjenerata
  C
  Tri gjenerata ose katër gjenerata
  7
  Sëmundja e Parkinsonit ndodh kur disa qeliza nervore, të një pjese të trurit, që quhet Substantia Nigra:
  T
  Dëmtohen ose vdesin
  F
  Rriten dhe dalin jashtë kontrollit
  8
  Dopamina ndihmon në:
  A
  kordinimin dhe lëvizjen e muskujve të trupit
  B
  memorien e trurit
  C
  shikim të pastër dhe komunikim të rrjedhshëm
 • 9
  Cila nga simptomat e mëposhtme nuk është e sëmundjes së Parkinsonit?
  A
  Tremori i qetësisë
  B
  Ngadalësimi i lëvizjeve
  C
  Dhimbja e eshtrave
  10
  ____ është simboli i sëmundjes së Parkinsonit?
  A
  Tulipani
  B
  Pëllumbi
  C
  Pika e gjakut
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo