Çka dini për hartografinë?
 • 1
  Lënda e studimit të hartografisë është:
  A
  Harta
  B
  Globi
  C
  Maketet
  2
  Si quhet punuesi i hartave dhe planeve?
  A
  Gjeograf
  B
  Planifikues
  C
  Hartograf
  3
  Harta botërore më e vjetër e mbetur që nga lashtësia daton rreth vitit:
  A
  600 p.e.s
  B
  2
  C
  1006
  4
  Izolinjat janë vija të cilat:
  A
  Bashkojnë dukuri me vlera të barabarta
  B
  Bashkojnë dukuri me vlera të ndryshme
  C
  Bashkojnë dukuri me të njëjtën vlerë
 • 5
  Izobatet janë vija që i bashkojnë vendet me:
  A
  Thellësi të njëjtë
  B
  Thellësi të ndryshme
  C
  Lartësi të njëjtë
  6
  Izotermat janë vija që i bashkojnë vendet me:
  A
  Klimë të njëjtë
  B
  Mot të njëjtë
  C
  Temperaturë të njëjtë
  7
  Izohietat janë vija që bashkojnë vendet me:
  A
  Hidrografi të njëjtë
  B
  Lartësi të njëjtë
  C
  Reshje të njëjta
  8
  Për ta paraqitur numrin e krerëve të bagëtisë përdoret:
  A
  Metoda e pikave
  B
  Metoda e vijave
  C
  Metoda e katrorëve
 • 9
  Për romaket më me rëndësi ishin:
  T
  rrugët, rregulli dhe ligji
  F
  forma, madhësia dhe masa e tokës
  10
  Në cilin shekull lulëzoi hartografia në Evropë?
  A
  12
  B
  15
  C
  17
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo