Sa njohuri keni për ligatinat?
 • 1
  Kur u shpall 2 shkurti si Dita Botërore e Ligatinave?
  A
  1971
  B
  1981
  C
  1991
  2
  Ku u vendos 2 shkurti si Dita Ndërkombëtare e Ligatinave?
  A
  Holandë
  B
  Indi
  C
  Iran
  3
  Ligatinat njihen ndryshe si sistemet e:
  A
  Tokave të lagura
  B
  Tokave të thara
  C
  Tokave të ngrira
  4
  Ligatinat janë sipërfaqe ujore vetëm të përhershme.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 5
  Deri në sa metra shkon thellësia e ligatinave?
  A
  6 metra
  B
  20 metra
  C
  67 metra
  6
  Ligatinat përfshijnë afër _____të sipërfaqes së përgjithshme të globit dhe janë ndër mjediset më produktive.
  A
  6%
  B
  23%
  C
  32%
  7
  Cila bimë rrietet në ligatina dhe shërben si ushqim shumë i rëndësishëm për më shumë se gjysmën e njerëzimit?
  A
  Orizi
  B
  Misri
  C
  Bananja
  8
  _____e gjuetisë botërore të peshkut janë të lidhura me bregdetin dhe zonat e ligatinave.
  A
  1/5
  B
  2/3
  C
  2/4
 • 9
  ______është ligatina më e madhe e mbrojtur në botë.
  A
  Laguna e Velipojës
  B
  Llanos de Moxos
  C
  Rio Negro
  10
  Ligatinat i ______ përmbytjet.
  T
  Parandalojnë
  F
  Nxisin
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo