A je fotograf/e?
 • 1
  Fotografia u bë e qasshme në masë në vitin 1901, me hyrjen në treg të:
  A
  Kodak Brownie
  B
  Olympus
  C
  Canon
  2
  Në çfarë temperature duhet të zhvillohet filmi me ngjyra?
  A
  95 gradë celsius
  B
  100 gradë celsius
  C
  53 gradë celsius
  3
  Në cilin nga opsionet e mëposhtëm përdoret “Baryta”?
  A
  Printime me bazë fibrash
  B
  Rrëshqitje 3D
  C
  Emulsion filmik
  4
  Me çka janë zakonisht të veshura lentet?
  A
  Fluor magnezi
  B
  Fluor natriumi
  C
  Fluor zinku
 • 5
  Nga cila origjinë është fjala 'kamera'?
  A
  Spanjisht
  B
  Latinisht
  C
  Greqisht
  6
  Kur u hap studioja e parë fotografike tërësisht elektrike në botë?
  A
  1857
  B
  1877
  C
  1901
  7
  Termi 'fotografi' u krijua nga kush?
  A
  Sir John Herschel
  B
  Fuego Talbot
  C
  Nicephore
  8
  Çfarë do të thotë “foton”?
  A
  Një grimcë e energjisë së dritës
  B
  Një masë drite
  C
  Një kuti e fotografive
 • 9
  Në fotografinë dixhitale, termi ____ ka filluar ta zëvendësojë termin ____.
  T
  Imazh, fotografi
  F
  Fotografi, imazh
  10
  Sa kushtonte në fillim një fotografi e vetme në një studio portretesh?
  A
  Rreth 90$ të sotëm
  B
  Rreth 500$ të sotëm
  C
  Rreth 1000$ të sotëm
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo