Kuiz në stomatologji
 • 1
  Ka të dhëna që tregojnë që stomatologjia daton para:
  A
  9000 vjet
  B
  3000 vjet
  C
  500 vjet
  2
  Terapia endodontike përfshinë:
  A
  Operacionin
  B
  Dëmtimin e nofullës
  C
  Korrigjimin e dhëmbëve
  3
  Goja është një organ i rëndësishëm me shumë funksione të ndryshme dhe është i prirur për një sërë çrregullimesh mjekësore dhe dentare që janë të parandalueshme falë:
  A
  Kirurgjisë orale
  B
  Radiologjisë orale
  C
  Patologjisë orale
  4
  Ortodencia rrjedh nga greqishtja:
  A
  Orthos-e shtrembër, odont-nofulla
  B
  Orthos-e drejtë, odont-goja
  C
  Orthos-e drejtë, odont-dhëmb
 • 5
  Stomatologjia pediatrike merret me shëndetin oral të fëmijëve nga:
  A
  4 vjet deri në 14 vjet
  B
  5 vjet deri në 18 vjet
  C
  Lindja deri në adoleshencë
  6
  Cila degë e stomatologjisë merret me pamjen dhe dhëmbët e humbur?
  A
  Stomatologjia protetike
  B
  Stomatologjia pediatrike
  C
  Kirurgjia orale
  7
  Krahina ku uji i pijshëm ka përmbajtje të lartë______, popullsia ka më pak prishje të dhëmbëve.
  A
  Kromi
  B
  Sulfuri
  C
  Fluori
  8
  Si quhet sëmundja që shkaktohet për shkak të koncentrimeve të larta të florit?
  A
  Njolla e smaltit
  B
  Rrjedhje e dëmshme
  C
  Shpërbërje e dhëmbit
 • 9
  Në anomalitë dento-maxillo-faciale një vend me rëndësi zë dhe diastema, sa është përmasa e kësaj hapësire?
  A
  1-5mm
  B
  2-8mm
  C
  3-15mm
  10
  Stomatologjia ligjore është përgjegjëse për studimin e stomatologjisë dhe marrëdhëniet e saj me ligjin, kryesisht në lidhje me detyrat dhe të drejtat e pacientit dhe dentistit.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo