A e njeh Kodin Etik të mjekëve në Kosovë?
 • 1
  Mjekët në Kosovë kanë të drejtë që të mos i ofrojnë shërbime shëndetësore dikujt që është komunist.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  2
  Kujt duhet t’i jepet së pari ndihma mjekësore në rastet kur mundësitë ekonomike janë të kufizuara?
  A
  Atyre që kanë nevojë më së shumti
  B
  Atyre që i njohin mjekët
  C
  Vendoset me short
  3
  Cfarë duhet të bëjë një mjek në rast të luftës osë katastrofave natyrore?
  A
  Vendosë duke u bazuar në mundësitë e tij
  B
  Mund të jetë vullnetar
  C
  Të angazhohet menjëherë
  4
  Kur duhet që një mjek të marrë përsipër mjekimin e të sëmurëve që i tejkalon mundësitë dhe kompetencat e tij profesionale?
  T
  Asnjëherë
  F
  Vetëm në raste të urgjencës
 • 5
  A i lejohet mjekut që të ndërhyjë në probleme personale ose familjare të të sëmurit ose të përpiqet të ndikojë në privatësinë e tij?
  T
  Jo
  F
  Po
  6
  Deri kur mjeku duhet t’i ruaj sekretet e të sëmurit?
  A
  Deri kur të shërohet
  B
  Edhe pas vdekjes
  C
  Nuk detyrohet që t’i ruaj sekretet
  7
  Deri në cilën moshë të të sëmurit, informacionet i jepen familjarit më të afërt?
  A
  Nën 16
  B
  Deri në 18
  C
  Deri në 12
  8
  Nëse i sëmuri i aftë për të vendosur lëngon nga një sëmundje vdekjeprurëse, por nuk pranon t’u nënshtrohet ndërhyrjeve dhe ekzaminimeve, mjeku në këtë rast duhet:
  A
  Ta pranojë vullnetin e tij
  B
  Ta ekzaminojë gjithsesi
  C
  Ta marrë lejen nga familjarët
 • 9
  A munden mjekët që të bëjnë eksperimente shkencore me vullnetarë, nëse nuk e ka paraqitur projektin përpara komisonit?
  T
  Po
  F
  Jo
  10
  Me çfarë kushti u lejohet mjekëve që të marrin pjesë në grevë?
  A
  Nëse e e kanë garantuar shërbimin e urgjencës
  B
  E kanë të drejtën e plotë ta ngrijnë çdo veprimtari
  C
  Nëse greva e tyre nuk zgjatë më shumë se 30 ditë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo