Sa organizata botërore i njeh?
 • 1
  Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut fillon gjatë Mesjetës.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  2
  Sa anëtarë i ka Organizata e Atlantikut të Veriut?
  A
  20
  B
  28
  C
  52
  3
  Kombet e Bashkuara i kanë më pak se 50 anëtarë
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  4
  A guxojnë vendet komuniste të jenë pjesë e Kombeve të Bashkuara?
  T
  Po
  F
  Jo
 • 5
  Në cilin vit Franca u bë anëtare e grupit G8?
  A
  1935
  B
  1975
  C
  1986
  6
  OBSH është organizatë që merret me:
  A
  Çështjet e sigurisë kibernetike
  B
  Çështjet e shëndetit publik
  C
  Çështjet e të drejtave të fëmijëve
  7
  Në cilin vend gjendet selia e UNICEF?
  A
  Nju Jork
  B
  Paris
  C
  Kanada
  8
  Kush ishte themeluesi i Forumit Ndërkombëtar Ekonomik?
  A
  Klaus Schwab
  B
  Bernard Baruch
  C
  Henry Kravis
 • 9
  UNESCO është organizatë botërore për:
  A
  Arsimin shkencor dhe kulturor
  B
  Trashëgimi gojore
  C
  Trashëgimi materiale dhe monetare
  10
  Kur u themelua Organizata Botërore për Natyrë?
  A
  1920
  B
  1961
  C
  1992
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo