Provo kuizin në arkitekturë!
 • 1
  Kur u hap shkolla gjermane Bauhaus?
  A
  1933
  B
  1955
  C
  1977
  2
  Për çka veçohet brutalizmi në arkitekturë?
  A
  Forma interesante në fasada
  B
  Gërshetim materialesh
  C
  Material solid masiv
  3
  Sa është sipërfaqja totale e Piramidës së Khufusë?
  A
  55,000 m2
  B
  60,000 m2
  C
  50,000 m2
  4
  Për çka veçohet funksionalizmi?
  A
  Objekte njëfunksionale
  B
  Objekte multifunksionale
  C
  Objekte jo funksionale
 • 5
  Si ndahen elementet arkitektonike?
  A
  Konstruktive - lidhëse
  B
  Konstruktive- estetike
  C
  Lidhëse - mbajtëse
  6
  Cila është Dita Botërore e Arkitekturës?
  A
  5 tetor
  B
  6 tetor
  C
  7 nëntor
  7
  Si bëhet llogaritja e lartësisë së shkallëve?
  A
  h=S/n
  B
  h=S x n
  C
  h=S/b
  8
  Si bëhet llogaritja e ndriçimit?
  A
  Sn=S H/100 x S
  B
  Sn=S x 100/S H
  C
  Sn= 100 x S H/S
 • 9
  Përmes kujt bëhet paraqitja reale në formë vertikale të objekteve?
  A
  Prerjeve
  B
  3D pamjeve
  C
  Maketave
  10
  Cili arkitekt përdori i pari softuaret dizajnues?
  A
  Alan Davidson
  B
  Norman Foster
  C
  Zaha Hadid
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo