Sa qytetërime të lashta i njeh?
 • 1
  Çfarë shënon përfundimisht zhdukjen e qytetërimit sumer?
  A
  Ngritja e Babilonisë
  B
  Shkatërrimi i bibliotekave
  C
  Pushtimi nga romakët
  2
  Mesopotamia e vjeter është emri me të cilin njihet zona e:
  A
  Lindjes së Largët
  B
  Lindjes së Mesme
  C
  Lindjes së Afërme
  3
  Etruskë është emri që i është dhënë një populli të_____ antike.
  A
  Italisë
  B
  Gjermanisë
  C
  Britanisë
  4
  Kretasit u njohën për:
  A
  Bibliotekat e mëdha
  B
  Harqet e gjata
  C
  Flotën detare
 • 5
  Ius Gentium ishte ishte kodi që aplikohej:
  A
  mbi të huajt dhe marrëdhëniet e tyre me qytetarët romakë
  B
  në shumicën e qytetarëve romakë
  C
  mbi çështjet e lidhura me qytetarët
  6
  Çfarë ndodhte me fëmijët e padëshiruar në Romë?
  A
  Vriteshin
  B
  Jepeshin për adoptim
  C
  Shiteshin për skllevër
  7
  Mosha e Artë athinase mbaron me disfatën nën _____në Luftën e Peloponezit në vitin 142 para Krishtit.
  A
  Spartën
  B
  Persinë
  C
  Asirianët
  8
  Majanët e lashtë ishin________të shkëlqyer.
  A
  Gjeografë dhe juristë
  B
  Matematikanë dhe historianë
  C
  Astronomë dhe matematikanë
 • 9
  Si njihet Kina e lashtë?
  A
  Kina Han
  B
  Xhingis Kan
  C
  Kina taiuan
  10
  Në cilin vend të sotëm u zhvillua qytetërimi fenikas?
  A
  Liban
  B
  Indi
  C
  Danimarkë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo