A t’i ka ënda domatet?
 • 1
  Sa për qind e peshës së domates përbëhet nga uji?
  A
  94.5 %
  B
  99%
  C
  52%
  2
  Nga ana botanike domatja konsiderohet:
  T
  Frut
  F
  Perime
  3
  Si quhej domatja në Francën e shekullit 19?
  A
  Molla aristokrate
  B
  Molla e parajsës
  C
  Molla e dashurisë
  4
  Si quhej domatja në Gjermaninë e shekullit 19?
  A
  Molla e dashurisë
  B
  Molla e parajsës
  C
  Molla aristokrate
 • 5
  Çfarë ndodhë me domatet nëse janë në kontakt me diellin pasi të jenë këputur nga kopshti?
  A
  E humbasin vitaminën C
  B
  I humbasin fibrat
  C
  E humbasin vitaminën E
  6
  Në cilin kontinent konsumohet më së shumti domatja?
  A
  Evropë
  B
  Afrikë
  C
  Amerikë
  7
  Domatja zvogëlon rrezikun nga sëmundjet:
  A
  Kardiovaskulare
  B
  Në organet tretëse
  C
  Në sistemin riprodhues
  8
  Mbi sa lloje të domates njihen?
  A
  Mbi 10 mijë
  B
  Mbi 300
  C
  Mbi 60
 • 9
  Në cilin shekull Evropa u njoh me domaten?
  A
  6
  B
  13
  C
  16
  10
  Cili vend njihet si prodhuesi më i madh i domates?
  A
  India
  B
  Kina
  C
  Amerika
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo