10 pyetje në kimi
 • 1
  Çfarë paraqet PH?
  A
  Koncentrimin e elektroneve në trup të ngurtë
  B
  Koncentrimin e fotoneve në hapësirë
  C
  Koncentrimin e joneve të hidrogjenit në tretje
  2
  Anioni është jon me:
  T
  Ngarkesë pozitive
  F
  Ngarkesë negative
  3
  Alkali është substancë e aftë për formimin e joneve____
  A
  OH-
  B
  OH+
  C
  H-
  4
  _______është një material plastik i njohur për transparencën e tij, rezistent ndaj motit dhe mprehtësisë së ngjyrës.
  A
  Akrili
  B
  Plastelina
  C
  Kloroformi
 • 5
  _____merret me prodhimin dhe veçoritë e polimereve natyrore dhe sintetike.
  A
  Kimia inorganike
  B
  Kimia makromolekulare
  C
  Kimia organike
  6
  _______përfshin përcaktimin e sasisë së materialit të pranishëm duke peshuar kampionin para dhe / ose pas një transformimi.
  A
  Analiza gravimetrike
  B
  Analiza vëllimore
  C
  Analiza sasiore
  7
  Përveç rubidiumit cilin element tjetër kimik e zbuloi Gustav Kirchhoff?
  A
  Oksigjenin
  B
  Radiumin
  C
  Ceziumin
  8
  ______bën përcaktimin e moshës absolute dhe relative të shkëmbinjve e mineraleve si dhe studion gjenezën e tyre.
  A
  Gjeokimia e izotopeve
  B
  Gjeokimia e mjedisit
  C
  Kozmokimia
 • 9
  Kur u shënua fillimi i kimisë elektroanalitike moderne?
  A
  U bë konvertimi i parë i energjisë kimike në elektrike
  B
  Me rritje e elektrolizës së ujit
  C
  Kur u shpikën elektrodat prej mërkuri
  10
  Lidhja hidrogjenore midis molekulave të ujit kushtëzon rritjen e forcave të ______midis tyre.
  A
  Adezionit
  B
  Kohezionit
  C
  Kationeve
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo