Testohu në fushën e robotikës!
 • 1
  Robotika është shkenca dhe teknologjia e robotëve e prodhimit dhe përdorimit të tyre po, jo edhe e dizajnimit.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  2
  Roboti është një manipulator i riprogramueshëm i dizajnuar për të lëvizur_____dhe pajisje të specializuara nëpërmjet lëvizjeve të programuara.
  A
  Materiale
  B
  Metale
  C
  Materiale të lehta
  3
  Fjala “robot” është përdorë për herë të parë nga:
  A
  Viktor Hygo
  B
  Larry Page
  C
  Karel Capek
  4
  Fjala “robot” është huazuar nga fjala “robotovat” e cila do të thotë:
  A
  I hekurt
  B
  Skllav
  C
  I pamëshirshëm
 • 5
  Kush e dizajnoi robotin e parë me pamje njeriu:
  A
  Leonardo da Vinci
  B
  Satoshi Nakamoto
  C
  Ada Lovelace
  6
  Në çka ngjante automati i parë që u krijua rreth viteve 1738?
  A
  Qen
  B
  Zog
  C
  Mace
  7
  Cili është përbërësi i robotëve që i koordinon lëvizjet e robotit?
  A
  Manipulatori
  B
  Kontrollori
  C
  Ushqyesi
  8
  A mund të përdoren robotët edhe në mjekësi.
  T
  Po
  F
  Jo
 • 9
  Njëra ndër përparësitë e robotëve është edhe fleksibiliteti.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Cila është njëra prej të metave të robotëve?
  A
  Nuk mësojnë prej gabimeve
  B
  Është jashtëzakonisht i shpejtë
  C
  Duhet të jenë shumë precizsë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo