Çka studion neurologjia?
 • 1
  Neurologjia është degë e mjekësisë që merret me:
  A
  Çrregullime të sistemit nervor
  B
  Me problemet e epifizës
  C
  Me problemet e hipofizës
  2
  Me cilin prej opsioneve nuk merret neurologjia, për trajtimin e sëmundjeve që përfshijnë këto pjesë?
  A
  Sistemin nervor qendror
  B
  Sistemin nervor periferik
  C
  Sistemin e tretjes
  3
  Në Laboratorin e Neuroelektrofiziologjisë kryhet EEG, Video EEG dhe polismonografi.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  4
  Çfarë problemi kanë personat me demencë?
  A
  Probleme me gjumin
  B
  Balancimin e trupit
  C
  Marrjen dhe përpunimin e informacioneve të reja
 • 5
  Sëmundja Huntington:
  T
  Është gjenetike
  F
  Nuk është gjenetike
  6
  Qelizat e trurit të cilës pjesë dëmtohen, me ç’rast ndodhë Sëmundja e Parkinsonit?
  A
  Substantia Nigra
  B
  Cipa trunore
  C
  Busula morale
  7
  Tremori i qetësisë është simptomë e cilës sëmundje?
  A
  Sëmundjes së Parkinsonit
  B
  Sëmundjes Huntington
  C
  Alezheimerit
  8
  Sëmundja Creutzfeldt-Jakob është sëmundje e sistemit nervor qendror që në mënyrë progresive çon në____
  A
  Vdekje
  B
  Çmenduri
  C
  Zvogëlim
 • 9
  _________janë medikamente që përdoren për të reduktuar tremorin dhe rigiditetin.
  A
  Levodopa
  B
  Antikolinergjikët
  C
  MAO-B inhibitorët
  10
  Neurologët vaskularë quhen gjithashtu:
  A
  Mjekët e goditjeve
  B
  Mjekët e venave
  C
  Mjekët e shijeve
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo