Gjej formën e drejtë!
 • 1
  Si shkruhet drejt fjala?
  A
  Ekzistoj
  B
  Egzistoj
  C
  Eksistoj
  2
  Si shkruhet drejt fjala:
  A
  Asamblist
  B
  Ansambelist
  C
  Asembleist
  3
  Cila është forma e drejtë?
  T
  Siq
  F
  Siç
  4
  Dielli kishte lindur______
  T
  Qëkur
  F
  Që kur
 • 5
  Cila është forma e drejtë?
  T
  Paskërkam
  F
  Paskam
  6
  Flutura ia dha Teutës çelësin e saj. I kujt është çelësi?
  T
  I Teutës
  F
  I Fluturës
  7
  Cili prej opsioneve është i saktë?
  A
  Restaurant
  B
  Restorant
  C
  Resturant
  8
  Si shkruhet drejt fjala?
  T
  Nxjerrur
  F
  Nxjerrë
 • 9
  Si shkruhet fjala?
  A
  Trashëgimi
  B
  Trashigimi
  C
  Trashigimi
  10
  Cila është forma e saktë?
  T
  Shkoi te ajo
  F
  Shkoi tek ajo
  11
  Si duhet të shkruhet?
  T
  Hapësirë e gjelbërt
  F
  Hapësirë e gjelbër
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
11 pyetje
Përfundo