A je biolog?
 • 1
  Cila nga hormonet e mëposhtme është steroid?
  A
  Estrogjeni
  B
  Glucagon
  C
  Insulina
  D
  Oxytocin
  2
  Si quhet faza kur trupi piqet fizikisht?
  A
  Adult
  B
  Maturi
  C
  Pubertet
  D
  B dhe C
  3
  Çka bëjnë shumë lloje zogjsh, para se të fillojë të ftohet moti?
  T
  Migrojnë
  F
  Flenë
  4
  Si quhet ndryshe kafka njerëzore?
  A
  Cranium
  B
  Patellia
  C
  Humerus
  D
  Fibula
 • 5
  Cila nga të mëposhtmet prodhohet nga meioza?
  A
  Qimet
  B
  Vezët
  C
  Yndyra
  D
  Asnjëra nga këto
  6
  Çka studion një mikolog?
  A
  Shishet
  B
  Oqeanet
  C
  Zogjtë
  D
  Kërpudhat
  7
  Nga çka përbëhet ekosistemi?
  A
  Komuniteti biotik dhe elementet e tij
  B
  Popullësia
  C
  Një komunitet biotik
  D
  Asnjëra
  8
  Nga çka prodhohen toksinat Afla?
  A
  Bakteret
  B
  Kërpudhat
  C
  Viruset
  D
  Algat
 • 9
  Çka do të thotë Euphenics?
  A
  Manipulimi i gjeneve
  B
  Përmirësimi i racës njerëzore
  C
  Studimi i kushteve që afektojnë organizmat
  D
  Asnjëra nga këto
  10
  Çka është araneologjia?
  A
  Fushë që studion bimët
  B
  Rritja e bletëve
  C
  Studimi i merimangave
  D
  Studimi i algave
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo