Çka dini për "poetin e mjerimit"?
 • 1
  Emri i gjatë i Migjenit është Millosh Gjergj Nikprela.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  2
  Përveç prozës Migjeni shkruante edhe:
  A
  Poezi
  B
  Romane
  C
  Drama
  3
  Migjeni konsiderohet si një ndër shkrimtarët më të lexuar e më të rëndësishëm të letërsisë shqipe të shekullit:
  A
  20
  B
  19
  C
  21
  4
  Çfarë trajtoi Migjeni në krijimet e tij si "Bukuria që vret", "Mollë e ndalueme"?
  A
  Indiferencën e klasave të kamura ndaj vuajtjeve të popullit
  B
  Dashurinë e pamundur në mes dy të rinjëve
  C
  Dashurinë ndaj atdheut dhe mërgimin e detyruar
 • 5
  Më 13 tetor të cilit vit lindi Migjeni?
  A
  1911
  B
  1920
  C
  1930
  6
  Kush e mori përsipër botimin e plotë të veprave të Migjenit, të cilat në vitet 1930 kishin qenë pjesërisht të pabotuara?
  A
  Mësuesi i tij të cilin e përmendi në veprat e tij
  B
  Regjimi komunist
  C
  Shoku i tij i zemrës
  7
  Si quhej Migjeni kur shkoi në Podgoricë ku edhe ushtronte zanate ndërtimi?
  A
  Nikollë Shkodra
  B
  Nikollë Podgorica
  C
  Nikollë Dibrani
  8
  Çfarë profesioni ushtroi Migjeni në vitet 1933 deri në 1935?
  A
  Financier
  B
  Noter
  C
  Mësues
 • 9
  Në cilin vit vdiq Millosh Gjergj Nikolla?
  A
  1938
  B
  1940
  C
  1946
  10
  Çfarë titulli post-mortem iu dha Migjenit në vitin 1957?
  A
  “Poeti i mjerimit”
  B
  “Zëri i të varfërve”
  C
  “Mësuesi i popullit”
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo