Çka dini për historinë e bibliotekave?
 • 1
  Tragjediani ____ishte i njohur si koleksionues privat i librave.
  A
  Sokrati
  B
  Euripidi
  C
  Homeri
  2
  Mbreti i fundit asirian, Asurbanipal, kishte kërkuar që të mblidheshin dhe të arkivoheshin______trasnkripte dhe dokumente gjatë gjithë mbretërimit të tij.
  A
  25 mijë
  B
  2 milionë
  C
  6000 mijë
  3
  Shumë koleksione të pllakave gjatë botës antike janë shkatërruar gjatë luftërave.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  4
  Në Greqinë antike tekstet shkruheshin në:
  A
  Papirus dhe Pergamenë
  B
  Pllaka
  C
  Dru
 • 5
  Stoikët nuk kishin prona dhe nuk zotëronin asnjë librari.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  6
  Kush ishte i pari perandor romak i cili planifikoi që të krijohej një bibliotekë publike?
  A
  Jul Cezari
  B
  Tiberius
  C
  Trajan
  7
  Në cilin shekull Bagdadi dhe Kordoba u bënë tregjet më të mëdha të librave në botë?
  A
  X
  B
  II para erës sonë
  C
  V
  8
  Si quhej vendi ku kopjoheshin manuskriptet gjatë epokës së mesjetës?
  A
  Skriptoriume
  B
  Hipodrome
  C
  Agora
 • 9
  Në cilit stin arkitekturor është Biblioteka Kombëtare e Republikës Çeke në Pragë?
  A
  Barok
  B
  Gotik
  C
  Brutalist
  10
  Si quhet Biblioteka Kombëtare e Kosovës?
  A
  “Pjetër Bogdani”
  B
  “Hasan Prishtina”
  C
  “Fehmi Agani”
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo