Testohu në inxhinieri softuerike!
 • 1
  Inxhinieria Softuerike filloi si një përgjigje ndaj të ashtuquajturës "Kriza Softuerike" e fundit të viteve '90.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  2
  Cili opsion është faza më e rëndësishme e Software Development Life Cycle (SDLC)?
  A
  Analiza e kërkesave
  B
  Testimi
  C
  Dizajnimi
  3
  Cila nga të mëposhtmet nuk është karakteristikë e softuerit?
  A
  Softueri është fleksibil
  B
  Softueri nuk është i prodhuar
  C
  Softueri është gjithmonë i saktë
  4
  Modeli Waterfall nuk është i përshtatshëm për?
  A
  Ndryshimin akomodues
  B
  Projekte të vogla
  C
  Projekte komplekse
 • 5
  Cila më poshtë nuk është fazë e emëruar në software development life cycle (SDLC)?
  A
  Vlerësimi
  B
  Zhvillimi
  C
  Testimi
  6
  Çka është prototipi?
  A
  Mini model i sistemit të propozuar
  B
  Mini model i sistemit ekzistues
  C
  Asnjëra
  7
  Modeli RAD u propozua nga?
  A
  Motorola
  B
  IBM
  C
  Microsoft
  8
  Një mit i zhvilluesve (developers) është: Pasi të jetë shkruar një program, puna jonë ka mbaruar.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Dikush mund të zgjedhë Modelin Waterfall nëse orari i zhvillimit të projektit është i ngushtë.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Cili aktivitet në inxhinieri softuerike kryhet i pari?
  A
  Verifikimi
  B
  Validimi
  C
  Asnjëri
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo