Testohu në sociologji!
 • 1
  Studimi sistematik i shoqërisë njerëzore dhe ndërveprimit shoqëror quhet:
  A
  Shkencë sociale
  B
  Sociologji
  C
  Filozofi sociale
  2
  Një grupim i madh shoqëror që ndan të njëjtin territor gjeografik dhe i nënshtrohet të njëjtit autoritet politik dhe pritjeve dominuese kulturore.
  A
  Organizatë
  B
  Komunitet
  C
  Shoqëri
  3
  Globalizimi është një proces universal apo grup i proceseve të cilat gjenerojnë ndërlidhjen dhe ndërvarësinë në mes të shteteve dhe shoqërive duke i ndërlidhur ato në një sistem modern botëror.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  4
  Kush është autori i “Imagjinata Sociologjike”?
  A
  Emile Durkheim
  B
  Auguste Comte
  C
  C. Wright Mills
 • 5
  Kush është personi që krijoi emrin Sociologji?
  A
  August Comte
  B
  Emile Durkheim
  C
  Karl Marx
  6
  Cilësi e mendjes, aftësi për ta kuptuar ndërveprimin e individit dhe shoqërisë, biografisë dhe historisë dhe botës.
  A
  Teori e sistemeve
  B
  Imagjinata sociologjike
  C
  Funksionalizëm struktural
  7
  Imagjinata sociologjike na mundëson ta shohim lidhjen midis përvojave tona personale dhe forcave shoqërore në botën më të madhe shoqërore që ndikojnë në jetën tonë.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  8
  Mikro sociologjia përqendrohet në:
  T
  Familje dhe individ
  F
  Komb dhe çështje globale
 • 9
  Makro sociologjia përqendrohet në:
  T
  Familje dhe individ
  F
  Komb dhe çështje globale
  10
  A i përdorë sociologjia faktet shkencore për t’i shpjeguar fenomenet?
  T
  Po
  F
  Jo
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo