Çka din për menxhim të projekteve?
 • 1
  ____ duhet të formohet dhe përditësohet vazhdimisht për ta ndihmuar organizatën në tërësi që, të marrë vendime më të mira strategjike.
  A
  Programi
  B
  Projekti
  C
  Portofoli
  2
  Një metodë për përzgjedhjen e projekteve bazuar në nevojat e gjera organizative, është që së pari të përcaktohet nëse ato i plotësojnë tri kritere të rëndësishme: nevojën, ____ dhe vullnetin.
  A
  Financimin
  B
  Ambicien
  C
  Vizionin
  3
  Një portofol i projektit të hartës së____ krahason vlerën relative me rrezikun e projektit.
  A
  Rrezikut
  B
  Vlerës
  C
  Qëndrueshmërisë
  4
  Në procesin e planifikimit me katër faza për përzgjedhjen e projekteve, ____ është hapi i fundit.
  A
  Planifikimi i projektit
  B
  Alokimi i burimeve
  C
  Planifikimi strategjik
 • 5
  Është mirë që projektet të shihen si një qëllim në vetvete, jo si një burim i parave.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  6
  Cila nga detyrat e mëposhtme të menaxhimit të portofolit duhet të ndodhë së pari?
  A
  Vendosni të gjitha projektet në një listë
  B
  Vendosni të gjitha projektet në lista të ndryshme
  C
  Ndani projektet në kategoritë e investimeve
  7
  Normë ____ quhet gjithashtu normë e kapitalizimit ose kosto oportune e kapitalit.
  A
  E zbritjes
  B
  Kryesore
  C
  E rrjedhjes
  8
  Projektet me prioritet të ulët ose të mesëm që mund të përfundojnë në më pak kohë, sesa projektet me përparësi të lartë duhet gjithmonë të kryhen në fillim.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Qëllimi kryesor i programeve është marrja e përfitimeve dhe kontrollit të padisponueshëm nga menaxhimi i projekteve veç e veç.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Shkalla e kërkuar e kthimit është norma minimale e pranueshme e kthimit të një investimi.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo