Si ta emërtoni CV-në?
 • 1
  Nuk është e rëndësishme sesi emërtohen dokumentet e aplikimit kur aplikoni, me rëndësi është që punëdhënësit t’i marrin ato.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  2
  A është në rregull një emërtim i tillë: CV2021 ose letër motivuese?
  T
  Po
  F
  Jo
  3
  Cila është gjëja e parë që duhet të bëni kur keni për t’i emërtuar CV- në dhe letrën motivuese?
  A
  Ta shënoni emrin tuaj
  B
  Të pyesni në kompani se çfarë emri duan
  C
  T’i ndiqni udhëzimet e përshkrimit të punës
  4
  Çfarë ndodhë me kandidatin i cili nuk ka qëndruar në kërkesat e kompanisë për emërtim të CV dhe letrës motivuese?
  A
  Shihet si i veçantë
  B
  Shihet si i lindur për lider
  C
  Shihet si aplikant që nuk i ndjekë udhëzimet
 • 5
  Nëse kompania në përshkrimin e punës nuk ka dhënë asnjë udhëzim si duhet ta bëni emërtimin?
  A
  Duhet të jetë emri dhe mbiemri
  B
  Të tregohet cili dokument është
  C
  Të dyja
  6
  Me çfarë shkronjash duhet të shkruhen fjalët?
  A
  Fjalët fillohen me shkronja të mëdha
  B
  Shkronjat duhet të jenë gjithmonë të vogla
  C
  Të gjitha shkronjat duhet të jenë të mëdha
  7
  Si duhet të ndahen fjalët kur emërtohen dokumentet e aplikimit?
  A
  Me “-“ ose “_”
  B
  Me “/”
  C
  Me “.”
  8
  Çfarë ndodhë nëse përdorni thyesa në emërtimin e dokumenteve?
  A
  Nuk i lexon sistemi kompjuterik
  B
  Dukeni më profesionalë
  C
  Arrini të veçoheni
 • 9
  A lejohet që të përfshihet pozita për të cilën po aplikoni në emërtimin CV-së dhe letrës motivuese?
  T
  Po, lejohet
  F
  Jo, nuk lejohet
  10
  Çfarë nuk duhet të përdorni kur i vendosni emër dokumentit kur aplikoni?
  A
  Vitin e dorëzimit
  B
  Numra pa kuptim
  C
  Vi në mes
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo