A je gati për kuizin në matematikë?
 • 1
  225 nën rrënjë katrore është Racional.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  2
  Zgjerimi dhjetor i 1.01001000100001000001 ..... është?
  A
  I papërsëritshëm
  B
  I pafund
  C
  I pafund dhe i papërsëritshëm
  3
  Në mes të dy numrave racionalë:
  A
  Ka numra racionalë pafund
  B
  Është vetëm një numër racional
  C
  Nuk ka numër racional
  4
  Rrënja katrore e një numri iracional është gjithmonë racional?
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 5
  Shkruani 0.888888 në formën e numrit racional!
  A
  8/8
  B
  8/1
  C
  8/9
  6
  Numri maksimal i shifrave në bllokun e përsëritur të shifrave në zgjerimin dhjetor të 3/13 është _____
  A
  6
  B
  8
  C
  5
  7
  Vlera e 1.999 në thyesa të thjeshta është:
  A
  19/10
  B
  2
  C
  1/9
  8
  0.4 nën rrënjë katrore është?
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Në mes të numrave racional 15 dhe 18 është një numër i fundmë.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Çdo numër i plotë nuk është:
  A
  Numër natyral
  B
  Numër racional
  C
  Numër i vërtetë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo