Testohu në psikologji!
 • 1
  Termi psikologji e ka prejardhjen nga gjuha greke “psyche” që do të thotë:
  A
  Shpirt
  B
  Mendje
  C
  Kokë
  2
  Cila shkollë shënon fillimin zyrtar të psikologjisë si shkencë?
  A
  Strukturalizmi
  B
  Funksionalizmi
  C
  Bihejviroizmi
  3
  Kush është themeluesi i funksionalizmit?
  A
  William James
  B
  John Watson
  C
  Vilhem Hund
  4
  Sipas psikologjisë Geshtaltiste studimi i njeriut duhet bërë jo duke u nisur nga pjesët por, nga tërsia e organizmit të tij.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 5
  Sipas Frojdit sa faza zhvillimore i ka njeriu?
  A
  2
  B
  4
  C
  5
  6
  Është fushë studimore që merret me fenomenin e vdekjes dhe të mbajtes së zisë ose ose vuajtjes për humbje të mëdha.
  A
  Tenatologjia
  B
  Id-i
  C
  Atashimi
  7
  Çfarë është atashimi?
  A
  Lidhje emocionale mes foshnjës dhe nënës
  B
  Mes partnerëve
  C
  Mes kolegëve të punës
  8
  Cila degë merret me matjen e ndijimit?
  A
  Psikofizika
  B
  Psikanaliza
  C
  Metafizika
 • 9
  Fjala emocion vjen nga latinishtja që do të thotë:
  A
  Shqetësoj/largoj
  B
  Ndjej
  C
  Dashuroj
  10
  Uria, etja dhe seksi bëjnë pjesë në:
  A
  Motive biologjike
  B
  Stimuluese
  C
  Të mësuara në shoqëri
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo