Provo të gjesh fjalët e duhura!
 • 1
  Gjeni fjalën kaotike!
  Okimimunk
  2
  Gjeni fjalën kaotike!
  Earapqjti
  3
  Gjeni fjalën kaotike?
  Iëstfa
  4
  Gjeni fjalën kaotike?
  Gjëdimi
 • 5
  Gjeni fjalën kaotike?
  Pieki
  6
  Gjeni fjalën kaotike?
  Ksfleitbiletii
  7
  Gjeni fjalën kaotike?
  Kejm
  8
  Gjeni fjalën kaotike?
  Xhemenare
 • 9
  Gjeni fjalën kaotike?
  Zorgianimi
  10
  Gjeni fjalën kaotike?
  Dhëpusëtinën
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo