A ke njohuri rreth auditimit?
 • 1
  Një raport është shkruar vetëm për t'u lexuar nga auditori.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  2
  Titulli zakonisht përfshinë _____________
  A
  Shkakun
  B
  Gjendjen
  C
  Veprimin korrigjues
  3
  Pjesa e raportit që është e rëndësishme për të tërhequr vëmendjen e lexuesit?
  A
  Titulli
  B
  Teksti
  C
  Përgjigja e menaxhmentit
  4
  Cila pjesë e raportit bën që menaxhmenti të marrë shënim?
  A
  Shtjellimi
  B
  Veprimi përmirësues
  C
  Titulli
 • 5
  Rekomandimet janë dhënë për ta përmirësuar_______
  A
  Shkakun
  B
  Kriterin
  C
  Shtjellimin
  6
  Funksioni i auditimit të brendshëm zakonisht konsiderohet i pavarur kur mund të kryejë punën e tij lirshëm dhe ___________.
  T
  Objektivisht
  F
  Efektivisht
  7
  ____________________ pritet të marrin rol mbikëqyrës më të përqendruar në lidhje me menaxhimin e rrezikut dhe kontrollin e brendshëm.
  A
  Komitetet e Auditimit
  B
  Audituesit e Brendshëm
  C
  Auditorët e jashtëm
  8
  Fjala auditim rrjedh nga fjala latine “audire” që do të thotë:
  A
  Të dëgjosh
  B
  Të flasësh
  C
  Të shkruash
 • 9
  Auditimi është procedurë e të vërtetuarit dhe vlerësimit të:
  A
  Raporteve bujqësore
  B
  Raporteve politike
  C
  Raporteve financiare
  10
  Qëllimi i auditimit të raporteve financiare ëshët që auditori t’i verifikojë raportet financiare në të gjitha aspektet në suazat e përcaktuara të raporteve financiare.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo