Testohu në marketing!
 • 1
  Tregtia online ka të bëjë me shkëmbimin në mes të organizatave dhe aktiviteteve që i lehtësojnë këto shkëmbime.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  2
  Marketingu nuk ndodh nëse dy ose më shumë palë nuk janë të gatshme të shkëmbejnë diçka me diçka tjetër.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  3
  Një organizatë jofitimprurëse nuk e matë fitimin në të njëjtën mënyrë si një firmë.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  4
  Për shkak se ata nuk përpiqen të përfitojnë, koncepti i marketingut nuk është shumë i dobishëm për organizatat jofitimprurëse.
  A
  E pasaktë
 • 5
  Funksionet e marketingut kryhen nga prodhuesit, konsumatorët dhe një larmi specialistësh të marketingut.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  6
  Arritja e marketingut efikas në një ekonomi të përparuar thjeshtësohet nga fakti që prodhuesit ndahen nga konsumatorët në vetëm dy mënyra: koha dhe hapësira.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  7
  Jo të gjitha shoqëritë kanë nevojë për një sistem ekonomik.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  8
  Ndonjëherë dilemat mikro-makro lindin sepse ajo që është "e mirë" për disa prodhues dhe konsumatorë mund të mos jetë "e mirë" për shoqërinë në tërësi.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Në një ekonomi të drejtuar nga tregu, zyrtarët qeveritarë vendosin se çfarë dhe sa duhet të prodhohet dhe shpërndahet nga kush, kur, tek kush dhe pse.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Ndërsa ndërmjetësit lehtësojnë shkëmbimin, kostoja e tyre e bën të gjithë sistemin makro-marketing më pak efikas.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo