Testohu në biologji!
 • 1
  Cila nga të mëposhtmet mund të shkaktojë denatyrimin e një enzime?
  A
  Përqendrimi i substratit
  B
  Temperatura e lartë
  C
  Përqendrim i ulët i kripës
  2
  Cili është roli i karbohidrateve në qelizat shtazore?
  A
  Si kanale për transport pasiv
  B
  Si enzime
  C
  Për ruajtjen e energjisë
  3
  Cila molekulë është monosakaride?
  A
  Glikogjeni
  B
  Riboza
  C
  Amilaza
  4
  Cili nga reaksionet e mëposhtme ndodh kur dipeptidi formohet nga aminoacidet?
  A
  Hidroliza
  B
  Denaturimi
  C
  Kondensimi
 • 5
  Cili nuk është funksioni kryesor i molekulave të proteinave?
  A
  Transporti
  B
  Struktura
  C
  Ruajtja e energjisë
  6
  Cila mund të jetë funksion i proteinës membranore?
  A
  Aktiviteti enzimatik
  B
  Marrja e oksigjenit
  C
  Ruajtja e energjisë
  7
  Në cilën pjesë të sistemit të tretjes ri-absorbohet shumica e ujit?
  A
  Në bark
  B
  Në zorrën e trashë
  C
  Në zorrën e hollë
  8
  Cila nga këto materie është pjesë inorganike në qelizë?
  A
  Magnezi
  B
  Sakaroza
  C
  Fruktoza
 • 9
  Procesi gjatë të cilit qeliza gëlltit copëza të ngurta quhet:
  A
  Pinocitoza
  B
  Fagocitoza
  C
  Difuzion
  10
  Përbërje më të ndërlikuar kanë:
  T
  Qelizat eukariote
  F
  Qelizat prokariote
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo