Me çfarë merret nanoteknologjia?
 • 1
  Nanoshkenca është studimi i:
  A
  Dukurive në shkallën 1 – 100 nm
  B
  Dukurive në shkallën e atomeve të thjeshta
  C
  Dukurive në shkallë të elektroneve
  2
  Cili nga shembujt më poshtë janë të shkallës së nanometrit?
  A
  Floku i njeriut
  B
  Qelizat e kuqe të gjakut
  C
  Molekula e ADN-së
  3
  Duke përdorur nanoteknologjinë a mund të ndërtojmë struktura që natyra nuk i ka?
  T
  Po
  F
  Jo
  4
  Në nanoshkallë një material mund të ketë veti të ndryshme në krahasim me pjesën më të madhe të formës së tij.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 5
  Nanomaterialet nuk janë vetëm material të bëra nga njërëzit, cili nga shembujt që mund të gjenden në natyrë?
  A
  Nano tranzistorët
  B
  Nanopjesëzat e arit
  C
  Proteinat
  6
  A mund të ndikojë nanoteknologjia edhe në krijimin e materialeve me fleksibile?
  A
  Po
  B
  Jo
  C
  Deri në njëfarë mase
  7
  Sot nanopjesëzat po përdoren edhe në disa produkte komerciale.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  8
  Nanomaterialet janë:
  A
  Premtuese në shumë aplikime dhe studime të toksikologjisë
  B
  Kanë veti si materialet normale, nuk kërkojnë studime toksikologjike
  C
  Materiale të reja me veti unike, nuk mund të provohet siguria e tyre
 • 9
  Konceptet që “e mbollën” nanoteknologjinë u diskutuan për herë të parë nga fizikani i njohur:
  A
  Richard Feynman
  B
  Albert Einstein
  C
  Michele Besso
  10
  Kush është autori i librit “Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology”?
  A
  Norio Tanguchi
  B
  Richard Feyman
  C
  K. Eric Drexler
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo