Provo kuizin në psikologji!
 • 1
  Kush e hapi laboratorin e parë të psikologjisë?
  A
  Wilhelm Wundt
  B
  Sigmund Freude
  C
  Ivan Pavlov
  2
  Çka studion biopsikologjia?
  A
  Studimi i bazave fiziologjike të sjelljes
  B
  Natyrën njerëzore
  C
  Marrëdhëniet mes qenieve të gjalla dhe botës shpirtërore
  3
  Rritja sistematike fizike e sistemit nervor dhe strukturave të tjera trupore.
  A
  Maturimi
  B
  Stresi
  C
  Motivimi
  4
  Cila moshë bën pjesë në periudhën paraoperacionale?
  A
  2 javë – 2 vjeç
  B
  2 – 7 vjeç
  C
  7 – 11 vjeç
 • 5
  Në çfarë përfundimi të përbashkët erdhën William James dhe Carl Lange?
  A
  Se sjellja i paraprin emocionit
  B
  Emocioni i paraprin sjelljes
  C
  Emocionet janë iluzione
  6
  A është diabeti njëra prej sëmundjeve që mund të vijnë prej stresit?
  T
  Po
  F
  Jo
  7
  Sa mendime në ditë regjistron një tru mesatar?
  A
  900
  B
  35 mijë
  C
  50 mijë
  8
  Sindroma e Alzheimerit nuk varet nga vendi ku personi jeton.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Kush e pëkufizoi ndërgjegjen si kapacitetin për të qenë i vetëdijshëm për përjetimet dhe njouritë?
  A
  William James
  B
  Jean Piaget
  C
  Erik Erikson
  10
  Si quhet shkenca e cila merret me studimin e ëndrrave?
  A
  Onirologji
  B
  Onkologji
  C
  Veksilologjia
  11
  Nën gjëndjen e hipnozës njeriu është pasiv, dhe krejtësisht nën ndikimin e kërkesave të:
  A
  Mjedisit të jashtëm
  B
  Mjedisit të brendshëm
  C
  Të dyjave
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
11 pyetje
Përfundo