Gjej përgjigjet e duhura në degën e ekologjisë!
 • 1
  Pjesë jo të gjalla të mjedisit si toka, uji, rrezet e diellit.
  A
  Zbërthyes
  B
  Biotikë
  C
  Abiotikë
  2
  Një organizëm që përdor energjinë e dritës për të bërë ushqimin e tij.
  A
  Konsumues
  B
  Parazit
  C
  Autotrof
  3
  Të gjitha gjallesat në një mjedis si bakteret, bimët dhe kafshët.
  A
  Elemente biotike
  B
  Autotrofe
  C
  Zinxhir ushqimor
  4
  Një nënndarje e mjedisit që përfshin të gjitha pjesët e gjalla dhe jo të gjalla të planetit.
  A
  Habitat
  B
  Popullatë
  C
  Biosferë
 • 5
  Një organizëm që mbijeton duke ngrënë kafshë.
  A
  Karnivor
  B
  Autotrof
  C
  Prodhues
  6
  Të gjitha popullatat e ndryshme që jetojnë dhe bashkëveprojnë në një mjedis.
  A
  Komunitet
  B
  Popullatë
  C
  Biosferë
  7
  Lufta midis organizmit për të njëjtat burime. Kjo mban nën kontroll madhësinë e një popullate.
  A
  Grabitqarë
  B
  Biodiversitet
  C
  Konkurrencë
  8
  Një emër tjetër për heterotrofin. Një organizëm që e merr energjinë e tij nga prodhuesit.
  A
  Parazit
  B
  Konsumues
  C
  Zbërthyes
 • 9
  Një organizëm që konsumon organizma të vdekur dhe mbetje organike, shembull: bakteret, kërpudhat
  A
  Zbërthyes
  B
  Herbivor
  C
  Prodhues
  10
  Studimi se si gjallesat bashkëveprojnë me njëra-tjetrën dhe mjedisin.
  A
  Ekosistem
  B
  Ekologji
  C
  Rrjeti i ushqimit
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo