Çka është rekrutimi?
 • 1
  Çfarë nuk mund të pyesin rekruterët në një intervistë pune?
  A
  Cilat janë bindjet tuaja?
  B
  A jeni i martuar?
  C
  Çfarë nuk ju ka pëlqyer në punën e kaluar?
  2
  Cili është burimi më i përdorur për të kërkuar punë?
  A
  Interneti
  B
  Referencat
  C
  Platformat e punësimit
  3
  Cili opsion nuk është një metodë përzgjedhëse për kandidatë:
  A
  Testi i shkruar
  B
  Intervista e dytë
  C
  Formularët
  4
  Orientimi i një organizate ka për qëllim rishikimin e politikave dhe procedurave të ndërmarrjes.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 5
  Cila nuk është detyrë e pozitës së rekruterëve?
  A
  Për të gjetur aplikantë
  B
  Për t’i identifikuar aplikantët
  C
  Për ta ulur një aplikant qëllimisht
  6
  Gjatë rekrutimit, çfarë nuk masin metodat e përzgjedhjes së kandidatëve?
  A
  Pagën
  B
  Besueshmërinë
  C
  Vlefshmërinë
  7
  "Sindromi i të mbijetuarve në vendin e punës" nuk ka të bëjë me:
  A
  Qëndrimet
  B
  Shprehitë
  C
  Përceptimet
  8
  Mbikëqyrësit shpesh përdorin procesin e vlerësimit për të marrë vendime në lidhje me pagën, ngritjet në detyrë dhe sjelljen.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Nëse një test ka të njëjtët artikuj, vlerësohet në të njëjtën mënyrë dhe administrohet në të njëjtat kushte, është ___________
  A
  I standardizuar
  B
  I strukturura
  C
  I vlefshëm
  10
  Lloji i intervistës së strukturuar që vlerëson aftësinë e një aplikuesi për të projektuar se çfarë do të ishte sjellja e tij / saj në të ardhmen është intervista ____________.
  A
  Projektive
  B
  E bazuar në përvojë
  C
  E situatës
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo