Testohu në mjekësi!
 • 1
  Nga rrjedh fjala mutacion?
  A
  Mutatia – ndryshim
  B
  Mutatia – i plotfuqishëm
  C
  Mutatia – çrregullim
  2
  Mutacionet ndodhin si rezultat i gabimeve gjate kopjimit të materialit gjenetik gjate ndarjes së qelizë.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  3
  Delecionet paraqesin___________të një segmenti të kromozomit.
  A
  Mungesë
  B
  Shumim
  C
  Shmangie
  4
  Duplikacionet paraqesin____________të një segmenti të kromozomit.
  A
  Shumëfishim
  B
  Mungesë
  C
  Devijim
 • 5
  Te cili virus është mjaft prezent mutacioni transspozicion?
  A
  Rous Sarcoma
  B
  Smallpox
  C
  Coronavirus
  6
  Sa është shpeshtësia e sindromit Turner?
  A
  1 në 2500 femra të porsalindrura
  B
  1 në 3000 mëshkuj të porsalindur
  C
  1 në 5000 foshnja të porsalindura
  7
  Si mund të bëhet diagnostikimi i sidromës Down gjatë shtatëzanisë?
  T
  Përmes amnicentezës
  F
  Kariotipit
  8
  ___________ janë gjene të ndryshme që veprojnë së bashku për të përcaktuar një tipar të dhënë.
  A
  Gjenet hipostatike
  B
  Gjenet komplementare
  C
  Gjenet inkibitore
 • 9
  ___________përdoret në ato raste kur një race e caktuar plotëson kërkesat e standardit të saj, por nga ana tjetër ka nevojë për përforcimin e një tipari ose për korrigjimin e tij.
  A
  Kryqëzimi me futje gjaku
  B
  Kryqëzimi thithës
  C
  Kryqëzimi gëlttitës
  10
  ______________janë komponenta më të rëndësishmet të bërthamës dhe njëkohësisht organelet më të ndërlikuara të sistemit të gjallë meqë janë bartës të materialit trashëgues.
  A
  Kromozomet
  B
  Qelizat
  C
  Organelet
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo