Sa njohuri ke për ujin?
 • 1
  Veprimi kapilar përfshin këto tri veti të ujit: adezionin, ________________ dhe tensionin sipërfaqësor.
  A
  Dendësinë
  B
  Kohezionin
  C
  Densitetin
  2
  Në cilin hap të ciklit të ujit, uji i lëngshëm shndërrohet në gaz?
  A
  Kondenzim
  B
  Transpiracion
  C
  Avullim
  3
  Në një shkallë të gjerë, Toka është 75% ujë. Cila veti e ujit siguron izolimin dhe ngrohtësinë e sipërfaqes së Tokës?
  A
  Nxehtësia specifike
  B
  Tensioni sipërfaqësor
  C
  Adezioni
  4
  Sa përqind e furnizimit me ujë të Tokës është ujë i ëmbël?
  A
  3
  B
  9
  C
  15
 • 5
  Ky imazh tregon në mënyrë specifike një shembull se si ______________________ është i dobishëm për organizmat e gjallë.
  A
  Adezioni
  B
  Tensioni siperfaqësor
  C
  Veprimi kapilar
  6
  Cilat elemente e përbëjnë ujin?
  A
  Hidrogjeni dhe oksigjeni
  B
  Sodiumi dhe kalciumi
  C
  Kalcium dhe hidrogjeni
  7
  Zëri udhëton më shpejt përmes ujit sesa ajrit.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  8
  Sa kohë mund të mbijetojë një njeri mesatar pa ujë?
  A
  1 ditë
  B
  Disa ditë
  C
  Disa javë
 • 9
  Kur uji ftohet, tkurret apo zgjerohet?
  T
  Tkurret
  F
  Bymehet
  10
  Cili është niveli mesatar i pH të ujit të pastër?
  A
  3
  B
  5
  C
  7
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo