Pyetje rreth Mjedisit
 • 1
  Cilat janë mbetjet më të zakonshme që hidhen në oqean?
  A
  Cigaret
  B
  Shishe të xhamit
  C
  Plastika
  2
  Ngrohja globale ka nisur:
  A
  Vetëm nga aktiviteti njerëzor
  B
  Vetëm nga faktorët natyrorë
  C
  Të dyja
  3
  Plotëso fjalinë: _____ bimë, kafshë dhe insekte vdesin çdo ditë, për shkak të prerjes se pyjeve tropikale.
  A
  Më shumë se 200
  B
  137
  C
  168
  4
  Ngrohja globale mund të_________
  A
  Ndikojë në gjatësinë e stinëve
  B
  Shkaktojë përmbytje bregdetare
  C
  Të krijojë stuhi të shpeshta dhe të ashpra
  D
  Të gjitha
 • 5
  Për çdo ton të letrave të recikluara, sa pemë i ruajmë?
  A
  17 pemë
  B
  32 pemë
  C
  46 pemë
  6
  Për sa për qind është rritur përqëndrimi atmosferik i dioksidit të karbonit gjatë 150 viteve të epokës industrial?
  A
  12%
  B
  31%
  C
  45%
  7
  Sa kohë i duhet dioksidit të karbonit në atmosferë që të shpërndahet (largohet)?
  A
  10 vjet
  B
  50 vjet
  C
  100 vjet
  8
  Cili shtet aktualisht emeton më së shumti gazra të serrës?
  A
  ShBA
  B
  India
  C
  Kina
 • 9
  Pyjet tropikale dikur mbulonin 14% të sipërfaqes së tokës, sa për qind e mbulojnë tani?
  A
  6 %
  B
  8%
  C
  10%
  10
  Sa gjatë i duhet qelqit që të dekompozohet?
  A
  Rreth 500 vjet
  B
  1000
  C
  1 milion
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo