Sa i njeh shkencat politike?
 • 1
  Në veprën e tij, "Feja Publike dhe Arsyeja Publike", çfarë mbështet Richard Neuhaus?
  A
  Humanizmin laik
  B
  Fundamentalizmin fetar
  C
  Vlerat e bazuara fetarisht
  2
  Ku e ka origjinën fjala politikë?
  A
  “polis” – qytet
  B
  Polis – demokraci
  C
  Polis - atdhe
  3
  Cili filozof dhe politolog inkurajoi shprehjen “qëllimi justifikon mjetin”?
  A
  Niccolo Machiavelli
  B
  Aristoteli
  C
  Platoni
  4
  Cili është ndryshimi midis seksit dhe gjinisë?
  T
  Seksi përcaktohet biologjikisht dhe gjinia ndërtohet shoqërisht.
  F
  Seksi është i ndërtuar shoqërisht dhe gjinia përcaktohet biologjikisht.
 • 5
  Sipas Macpherson në "Modeli i Hershëm Liberal i Njeriut", si ndryshon demokracia liberale nga konceptet e mëparshme të demokracisë?
  A
  Demokracia liberale hedh poshtë ndarjet klasore
  B
  Demokracia liberale pranon ndarjet klasore
  C
  Nuk kanë dallim
  6
  Sipas Engelsit, politika revolucionare ku duhet të përqendrohet?
  A
  Supërstrukturë
  B
  Vullnet të përgjithshëm
  C
  Bazë ekonomike
  7
  Për Ranciere, politika dhe policia nuk janë të kundërta, por pjesë plotësuese të procesit demokratik.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  8
  Sipas Rusoit, vullneti i përgjithshëm dhe vullneti i të gjithëve përshkruajnë të njëjtën gjë.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Anarkistët besojnë se qeveritë janë të nevojshme vetëm për qëllime lufte dhe sigurie publike.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Cila nga vlerat e mëposhtme nuk është karakteristikë e liberalizmit si një filozofi politike?
  A
  Liria individuale
  B
  Barazia ekonomike
  C
  A dhe B
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo