A jeni animator/e?
 • 1
  Çfarë teknike e animacionit është përdorur për ta krijuar “The Simpsons”?
  A
  Cel animation (i vizatuar)
  B
  Stop Motion
  C
  Computer CGI
  2
  Animacioni “stop motion” mund të krijohet edhe vetëm me një video kamerë.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  3
  Çfarë do të thotë CGI?
  A
  Computer Graphic Images
  B
  Computer Generated Imagery
  C
  Computer Graphic Interface
  4
  “Stop motion” është një formë shumë moderne e animacionit.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 5
  Çka është “zoetrope”?
  A
  Një pajisje mekanike rrotulluese që krjijon iluzionin e lëvizjes
  B
  Një pajisje shumë e vjetër për filmime të animacionit
  C
  Një teknikë që ndjek sekuencat e filmit
  6
  Për një prodhim të animacionit “stop motion” siç është “Wallance & Gromit” pritshmëritë e shpejtësisë për të krijuar korniza janë:
  A
  3 deri në 5 sekonda në ditë
  B
  1 deri në 2 minuta në ditë
  C
  30 minuta në ditë
  7
  Walt Disney shpiku teknikën "stop motion".
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  8
  Si quhet forma e thjeshtë e animacionit “stop motion” që përdor një material i lakueshmëm për të krijuar lëvizje?
  A
  Clayscoping
  B
  Moveclaying
  C
  Claymation
 • 9
  “Stop motion” është përdorur për ta krijuar filmin e animuar “Shrek” dhe “Ice Age”.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  CGi përfshinë përdorimin e:
  A
  Dokumenteve 3D të gjeneruara nga kompjuteri
  B
  Modeleve aktuale që do të animohen
  C
  Kukullave për aktrim që lëvizin modelet
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo