Si duhet të duket profili LinkedIn?
 • 1
  Rrjeti social LinkedIn nuk ka të bëjë asgjë me punësimin, ai është njëlloj siç do rrjet social tjetër.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  2
  Cilat janë elementet më të rëndësishme, sipas ekspertëve të karrierës të Universitetit të Harvardit për një profil të dëshirueshëm?
  A
  Titulli profesional dhe seksioni “about”
  B
  Fotografia dhe titulli
  C
  URL-ja dhe “Skills & Endrosement”
  3
  Sa është gjatësia ideale e përmbledhjes në LinkedIn (për sa mund të lexohet)?
  A
  50 sekonda apo më pak
  B
  40 sekonda apo më pak
  C
  Për 30 sekonda apo më pak
  4
  Sa karaktere është e preferueshme që t’i ketë titulli në LinkedIn?
  A
  200 karaktere
  B
  120 karaktere
  C
  60 karaktere
 • 5
  Cilës prej pyetjeve të mëposhtme nuk i përgjigjet përmbledhja në LinkedIn?
  A
  Ku është fokusuar karriera juaj?
  B
  Si do t’ju përshkruanin të tjerët?
  C
  Çfarë përshtypje ke për kolegët e punës?
  6
  Sipas ekspertëve të karrierës, profilet me fotografi, sa herë janë më të pëlqyeshme të shikohen, se sa ato pa fotografi fare?
  A
  14 herë
  B
  3 herë
  C
  1 herë
  7
  Në cilën pjesë mund ta elaboroni historinë tuaj të punës?
  A
  Në pjesën e titullit
  B
  Në seksionin “about”
  C
  Në seksionin “experience”
  8
  Si duhet të rënditet edukimi në këtë rrjet social?
  A
  Sipas kohës
  B
  Sipas rëndësisë
  C
  Nuk është me rëndësi rënditja
 • 9
  Në cilin seksion duhet të radhiten aftësitë tuaja?
  A
  About
  B
  Skills & Endrosement
  C
  Experience
  10
  A mund të postoni artikuj në profilin tuaj në LinkedIn?
  T
  Po
  F
  Jo
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo