Sa e njeh historinë e muzikës?
 • 1
  Muzika mesjetare ishte afërsisht midis cilat viteve?
  A
  500 – 1400 pas Krishtit
  B
  1400 – 1750 pas Krishtit
  C
  1750 – 1830 pas Krishtit
  2
  Cili term nënkupton shprehjen “një linjë e veteme e muzikës”
  A
  Homofonik
  B
  Stereofonik
  C
  Monofonik
  3
  Një linjë e vetme melodike me pjesë të tjera të zërit të shtuar për zbukurim u quajt:
  A
  Organum
  B
  Origami
  C
  Organic
  4
  Periudha e muzikës që pasoi Mesjetën është:
  A
  Renesanca
  B
  Klasike
  C
  Romantike
 • 5
  Cili instrument u shpik gjatë periudhës së Rilindjes?
  A
  Violonçeli
  B
  Violina
  C
  Viola
  6
  Epoka e Barokut filloi në rreth 1600 dhe përfundoi në kohën e vdekjes së cilit kompozitor?
  A
  Bach
  B
  Beethoven
  C
  Mozart
  7
  Cila prej këtyre formave muzikore ishte e popullarizuar në epokën e Barokut?
  A
  Fuga
  B
  Opera dhe Sonata
  C
  Të gjitha këto
  8
  Periudha e muzikës klasike përfshin nga vdekja e cilit kompozitor deri te vdekja e cilit kompozitor tjetër?
  A
  Nga Bach te Beethoven
  B
  Nga Bach te Mozart
  C
  Nga Mozart te Beethoven
 • 9
  Cili instrument u bë jashtëzakonisht i popullarizuar në epokën klasike?
  A
  Flauta
  B
  Piano
  C
  Viola
  10
  Në epokën romantike, fokusi ishte:
  A
  Kryesisht te forma
  B
  Kryesisht te emocioni
  C
  Forma dhe emocioni në masa të barabarta
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo