Gjej logon!
 • 1
  Kujt i përket kjo logo?
  A
  Huawei
  B
  Sony
  C
  Mitsubishi
  2
  E cili brend është kjo logo?
  A
  Chevrolet
  B
  Xbox
  C
  Citroen
  3
  Kujt i përket kjo logo?
  A
  CNBC
  B
  NBC
  C
  TRT Turk
  4
  E kujt është kjo logo?
  A
  The European Organization for Nuclear Research
  B
  The National Aeronautics and Space Administration
  C
  Space Exploration Technologies Corp.
 • 5
  Cili brend e ka këtë logo?
  A
  Rolex
  B
  Universal Pictures
  C
  Swarovski
  6
  Cilit brend i takon kjo logo?
  A
  Walt Disney
  B
  Warner Bros.
  C
  Water Brand
  7
  Kujt i përket kjo logo?
  A
  Al Jazeera
  B
  Royal Dutch Shell
  C
  Saudi Aramco
  8
  E cilit brend është kjo logo?
  A
  Target
  B
  Picador
  C
  Pinterest
 • 9
  Kujt i përket kjo logo?
  A
  PayPal
  B
  American Express
  C
  Master card
  10
  Çka identifikohet me këtë logo?
  A
  National geographic
  B
  Bass
  C
  Ralph Lauren
  11
  Kujt i përket kjo logo?
  A
  World Wide Web
  B
  Standard Oil
  C
  Boeing
  12
  Kush e ka këtë logo?
  A
  Mitsubishi
  B
  Gulf Oil
  C
  Buick
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
12 pyetje
Përfundo