Testo njohuritë në historinë e artit!
 • 1
  Kush është krijuesi i kësaj vepre?
  A
  Rene Magritte
  B
  Frida Kahlo
  C
  Andre Breton
  2
  Në cilin stil të artit është kjo pikturë?
  A
  Barok
  B
  Rokoko
  C
  Romatizmit
  3
  Si quhet kjo vepër dhe kush është artisti i saj?
  A
  “Ora e natës” nga Rembrandt
  B
  "Lajmësi" nga Gerard Van Honthorst
  C
  "Kavalieri i qeshur" nga Frans Hals
  4
  Kjo pikturë e titulluar “Portreti i Papës Inocenti X“, është pikturuar nga:
  A
  Rembrandt
  B
  El Greco
  C
  Diego Velazquez
 • 5
  Kush është autori i kësaj pikture?
  A
  Pablo Picasso
  B
  Vincent Van Gogh
  C
  Claude Monet
  6
  Çfarë karkterizojnë delfinët në historinë e artit?
  A
  Gjallëri
  B
  Shprehi
  C
  Urtësi dhe profeci
  7
  Çfarë tradicionalisht ka simbolizuar dielli?
  A
  Jetën dhe fuqinë
  B
  Kalimin e kohës
  C
  Vdekjen dhe pikëllimin
  8
  Ky është një shembull i cilës teknikë të artit?
  A
  Impresionizmit
  B
  Modernizmit
  C
  Kubizmit
 • 9
  Piktura e Claude Monet “Sunrise T1872” ishte fillimi i cilës lëvizje?
  A
  Impresionizmit
  B
  Neoklasicizmit
  C
  Pop Artit
  10
  Edvart Munch është autori I kësaj pikture, si është emërtuar ajo?
  A
  Shëtitje në liqe
  B
  Stresi
  C
  Klithma
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo