Cilat janë cilësitë e shitësve të mirë?
 • 1
  Një shitës i suksesshëm nuk i pranon asnjëherë gabimet.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  2
  Çfarë bën një shitës i mirë kur ndodhë ndonjë problem?
  A
  Fajëson kompaninë
  B
  Fajëson menaxherët
  C
  E gjenë shkaktarin e problemit
  3
  E gjitha çfarë i intereson një shitësi të mirë është mbyllja e marrëveshjes.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  4
  Një shitës profesionist duhet që me klientët të:
  A
  Mbaj distancë
  B
  Tentojë t’i kuptojë ndjenjat e klinetëve
  C
  T’i pres i heshtur deri kur ata ta marrin vendimin
 • 5
  A është e nevojshme që një shitës i mirë të jetë kreativ?
  T
  Po
  F
  Jo
  6
  Çka nuk duhet të jetë një shitës?
  A
  Empatik
  B
  Optimist
  C
  Introvert
  7
  Çfarë do të thotë për shitësit e mirë këmbëngulja e vazhdueshme?
  A
  Nuk lejojnë që situatat negative të ndikojnë në përformancë
  B
  Ju dhimbsen klientët
  C
  Kanë frikë nga menaxherët
  8
  Çfarë tjetër duhet të jetë një shitës përveç se komunikues i mirë?
  A
  Jashtëzakonisht i ndjeshëm
  B
  Dëgjues aktiv
  C
  I pashëm
 • 9
  Një shitës profesionistë nuk duhet asnjëherë që t’u bëj pyetje klientëve.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Cili duhet të jetë raporti i shitësve me klientët?
  A
  Duhet t’i harrojnë ata
  B
  T’i ruajnë kontaktet
  C
  Të mos ju kërkojnë asnjëherë të flasin për ta
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo