Testo njohuritë në shkenca natyrore
 • 1
  Si quhen format konkrete të materies që kanë veti dhe përbërje të caktuar?
  A
  Masë
  B
  Substanca
  C
  Lëndë
  D
  Grimca
  2
  Si quhen jonet që kanë ngarkesë negative?
  A
  Atome
  B
  Katione
  C
  Anione
  D
  Neutrone
  3
  Si quhet izoprocesi tek i cili vëllimi mbetet konstant?
  A
  Izobarik
  B
  Izotermik
  C
  Izohorik
  D
  Izohidrik
  4
  Nëse masa e një trupi është 10kg, atëherë sa peshon ai trup në qoftë se ndodhet në Tokë?
  A
  981 N
  B
  98.1 N
  C
  0.29 N
  D
  12 N
 • 5
  Si quhen qelizat e bardha të gjakut?
  A
  Eritrocite
  B
  Leukocite
  C
  Trombocite
  D
  Limfa
  6
  Pjesa e trurit që përgjigjet për lëvizjet e vullnetshme dhe ruajtjen e ekuilibrit është:
  A
  Truri i madh
  B
  Truri i ndërmjem
  C
  Truri i mesëm
  D
  Truri i vogël
  7
  Në cilin grup bëjnë pjesë kërpudhat?
  A
  Bimë të larta
  B
  Bimë të ulta
  C
  Bimë me farë
  D
  Krijojnë grup të veçantë
  8
  Cili nuk është komponim?
  A
  Kripa e kuzhinës
  B
  Uji
  C
  Dioksidi i karbonit
  D
  Hidrogjeni
 • 9
  Çdo gjë që ka masë dhe zë vend në hapësirë quhet:
  A
  Materie
  B
  Substancë
  C
  Komponim
  D
  Përzierje
  10
  Si quhet ndryshimi i dritës, kur kalon nga një mjedis i tejdukshëm në një tjetër?
  A
  Rrezatim
  B
  Thyerje e dritës
  C
  Pasqyrë e dritës
  D
  Hologram
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo